Diagnosi per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Gavà

Any de realizació: 2019
Equip: Roger Barres i Marc Martí-Costa
Institució: Ajuntament de Gavà

L’informe dona resposta a l’encàrrec de l’Ajuntament de Gavà d’elaborar una diagnosi del municipi per conèixer des d’un punt de vista territorial, econòmic i sociocultural les necessitats i fortaleses de la ciutat per a definir els objectius estratègics del PAM 2019-2023 i construir-ne el sistema d’indicadors de seguiment. En concret, l’anàlisi se centra en identificar els principals reptes de Gavà en relació amb el seu entorn metropolità, obtenir la imatge de l’evolució i tendències futures dels reptes i vincular-los amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La diagnosi s’estructura a través de quatre eixos principals: Espai públic i territori; Benestar, acció social i ciutat educadora; Promoció econòmica i treball; Govern obert.

[Descarregar informe]