Diagnosi estratègica de l’estructura productiva de La Garriga

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Daniel Illa
Institució: Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)

L’objectiu d’aquest estudi és la realització d’una diagnosi estratègica de l’estructura productiva del municipi de La Garriga, tot centrant-se en la interralació entre la normativa urbanística i la localització d’activitats.