Diagnosi per a l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: una ciutat per a tots els cicles de vida (2018-2030)

Any de realizació: 2018
Equip: Marc Martí-Costa (coord.)
Institució: Ajuntament de Barcelona

Es tracta del document de diagnosi per a la mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona: Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: una ciutat per a tots els cicles de vida (2018-2030). Aquesta mesura, presentada com a mesura de govern al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 20 de juliol de 2018 recull 77 accions amb l’objectiu d’anticipar-se al procés de canvi demogràfic i d’envelliment de la població.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.