El creixement inclusiu des d’una perspectiva urbana: un repte per a la metròpoli de Barcelona

Any de realizació: 2017
Equip: Joan Trullén (dir.), Sandra Aguilera, Miquel Correa, Marc Figuls, Vittorio Galletto, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és explorar les relacions entre l’activitat econòmica i l’evolució de la desigualtat a l’àmbit metropolità de Barcelona. Es tracta de caracteritzar el nou cicle expansiu de la producció i l’ocupació per veure si es correspon amb el model de creixement inclusiu o, per contra, se centra en la recerca de la competitivitat mitjançant la devaluació competitiva.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.