El tractament de la mobilitat en el planejament urbanístic metropolità

Any de realizació: 2016
Equip: Maite Pérez (coord.), Núria Pérez, Marc Vila, Francesc Coll, Manel Pons, Núria Ruiz

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu de l’estudi és l’elaboració d’un treball exploratori sobre com plantejar la inclusió de la mobilitat sostenible en el nou marc de planejament urbanístic metropolità. És a dir, de quina manera la mobilitat pot integrar-se en el futur Pla Director Urbanístic Metropolità (i també en el seu desplegament) per tal que aquest s’adreci cap a models de mobilitat més eficients tal i com s’estableix en el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU).

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.