El transport públic en la futura vertebració del territori metropolità de Barcelona

Any de realizació: 1985 - 1987
Equip: Enric Lluch, Antoni F. Tulla i Antoni Serra Ramoneda (dirs.)
Institució: Transports Metropolitans de Barcelona