Elaboració d’un model matemàtic que permeti cartografiar els canvis històrics dels usos del sòl a Mallorca (1850-2005) Anàlisi de dinàmiques socio-ecològiques

Any de realizació: 2013
Equip: "Joan Marull, Elena Domene, Carme Font, Francesc Coll
Institució: Universitat de Barcelona