Emprenedoria i innovació a l’AMB

Any de realizació: 2019
Equip: Sandra Aguilera, Vittorio Galletto, Marc Fíguls.
Tècnic de suport informàtic: Jordi Llobet.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els objectius d’aquest projecte són:

1) Estudi de l’emprenedoria a l’AMB 2016. Aquest estudi vol aproximar el nombre i el perfil dels emprenedors autònoms als municipis de l’AMB.

2) Elaboració dels indicadors d’innovació tecnològica per a Barcelona i comparació amb altres àmbits geogràfics com la resta AMB, resta RMB, Catalunya, Espanya.

En els següents enllaços us podeu descarregar els informes relatius a aquest projecte: