Enquesta de Mobilitat en dia feiner 2011

Any de realizació: 2011 - 2012
Equip: "Maite Pérez, Núria Pérez, Gemma Solé, Elisabet Queralt
Institució: Autoritat del Transport MetropolitàÀrea metropolitana de BarcelonaAjuntament de Barcelona

L’EMEF 2011 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2010) i de l’EMQ 2006.

EMEF 2011