Enquesta de mobilitat en dia feiner 2015

Any de realizació: 2015-2016
Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Jorge Cátedra, Manel Pons, Elisabet Queralt
Institució: Autoritat del Transport Metropolità, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

L’EMEF 2015 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2014) i de l’EMQ 2006.

Trobereu més informació a l’apartat Enquestes de Mobilitat:

Enquestes de mobilitat