Enquesta de mobilitat en dia feiner 2016

Any de realizació: 2016-2017
Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Gemma Solé, Jorge Cátedra, Manel Pons, Elisabet Queralt
Institució: Autoritat del Transport Metropolità

L’EMEF 2016 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona de 16 i més anys, tot seguint, al mateix temps, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona.

Trobereu més informació a l’apartat Enquestes de Mobilitat:

Enquestes de mobilitat