Enquesta de mobilitat en dia feiner 2018

Any de realizació: 2018-2019
Equip: Maite Pérez, Núria Pérez, Xavier Bach, Clàudia Crusat, Jorge Cátedra, Manel Pons, Elisabet Queralt
Institució: Autoritat del Transport Metropolità

L’EMEF 2018 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona de 16 i més anys, tot seguint, al mateix temps, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona.

Trobareu més informació a l’apartat Enquestes de Mobilitat.