Enquesta de mobilitat i trànsit al Municipi de Barcelona, 1996

Any de realizació: 1996 - 1997
Equip: Josep M. Aragay, Juli Sabaté i Elisabeth Torrelles (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona