Enquesta de mobilitat i trànsit al Municipi de Barcelona, 1997

Any de realizació: 1997 - 1998
Equip: Josep M. Aragay, Juli Sabaté i Elisabeth Torrelles (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona