Enquesta de relacions veïnals i convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017. Informe de resultats

Any de realizació: 2018
Equip: Carlos González, Marta Murrià, Cristina Sobrino, Elisabet Queralt, Núria Ruíz
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una primera aproximació a la mesura, caracterització i estat de les relacions de veïnatge al territori metropolità a partir de les dades que ofereix  l’ECAMB 2017.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.