Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2017. Control del treball de camp i consolidació de les bases de dades

Any de realizació: 2017
Equip: Marta Murrià, Carlos González, Elisabet Queralt, Núria Ruiz
Institució: Generalitat de Catalunya

Aquest treball ha consistit en realitzar el control i seguiment del treball de camp i la consolidació de les bases de dades de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2017.

Més informació a la web del Departament d’Interior.