Enquesta de victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017

Any de realizació: 2017
Equip: Marta Murrià, Carles González, Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els principals indicadors de la delinqüència i de la seguretat ciutadana en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En el següents enllaços us podeu descarregar els dos informes realitzats:

Informe sobre l’estat de la seguretat ciutadana

Informe sobre les pautes territorials de victimització a l’AMB