Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2018

Any de realizació: 2018
Equip: Marta Murrià, Cristina Sobrino, Carlos González, Elisabet Queralt, Núria Ruíz, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.