Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 2020

Any de realizació: 2020
Equip: Marta Murrià, Cristina Sobrino i Carlos González. Suport tècnic: Elisabet Queralt, Núria Ruiz, Francesc Coll
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren.

[Descarregar informe]