Enquesta de victimització i opinió sobre la seguretat a Barcelona, 2012

Any de realizació: 2012
Equip: Marta Murrià (coord.), Carlos González, Elisabet Queralt, Núria Ruiz
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és l’analisi dels principals indicadors de la delinqüència i la seguretat ciutadana a la ciutat de Barcelona.