Enquesta de violència masclista de Catalunya, 2016 (EVMC 2016)

Any de realizació: 2016
Equip: Marta Murrià, Albert Cónsola, Elisabet Queralt, Núria Ruiz
Institució: Generalitat de Catalunya

Aquest treball consisteix en el control i seguiment del treball de camp i la consolidació de les bases de dades de l’ Enquesta de violència masclista de Catalunya, 2016 (EVMC 2016).

Tota la informació sobre l’EVMC 2016 a la pàgina web del Departament d’Interior.