Enquesta sobre la qualitat del servei d’autobusos urbans de Mataró, 1998

Any de realizació: 1998
Equip: Lucía Baranda (coord.)
Institució: Corporación Española de Transporte