Estat de la situació i potencialitats dels polígons industrials de l’àmbit de l’Antena Local Viladecans

Any de realizació: 2010
Equip: Carles Donat, Albert Cónsola, Francesc Coll
Institució: Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)

L’objectiu de l’estudi és fer una diagnosi de l’estat de situació dels polígons de l’antena local de Viladecans, tot detectant les principals potencialitats del territori en un context metropolità.