Estimació del PIB de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2017
Equip: Josep Lluis Raymond (Universitat Autònoma de Barcelona); Dolors Cotrina, Àlex Costa, Enric Puig (Gabinet Tècnic de Programació Ajuntament de Barcelona); Vittorio Galletto, Sandra Aguilera Marc Fíguls (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és superar la restricció d’un efecte aglomeració fix en el temps, contemplant variacions dinàmiques del mateix a l’economia de Barcelona i de l’AMB. En concret, en el treball s’avalua aquesta millora a partir de la informació de salaris de Barcelona, l’AMB i Catalunya. La hipòtesi que es formula és que el diferencial salarial –sector a sector– de cada una de les economies en estudi recull –en part– un diferencial de la productivitat sectorial. Aquest diferencial, que varia any a any, és conseqüència de la dinàmica de l’efecte d’aglomeració de l’economia de Barcelona i l’AMB en comparació a Catalunya.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.