Estratègies d’atracció d’activitat econòmica al municipi del Prat de Llobregat

Any de realizació: 2017
Equip: Vittorio Galletto (dir.), Miquel Correa, Sandra Aguilera, Marc Fíguls

Institució: Ajuntament del Prat de Llobregat

El present treball té com a objectiu obtenir els elements clau per a fonamentar estratègies d’atracció d’activitat econòmica que es pugui establir als polígons del municipi del Prat de Llobregat que actualment disposen d’espai lliure.