Estudi de la situació i necessitats dels polígons industrials de les comarques de Girona (actualització)

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Daniel Illa
Institució: Diputació de Girona

Assistència tècnica per a l’actualització de la infomació cartogràfica i alfanumèrica del Sistema de Polígons Industrials de les Comarques de Girona elaborat l’any 2008.

Trobareu el Sistema d’Informació dels Polígons Industrials de Girona en el següent enllaç