Estudi del potencial de localització de nous usos d’escala metropolitana al front fluvial de Santa Coloma de Gramenet

Any de realizació: 2012
Equip: Vittorio Galletto, Joan Marull (dirs.), Sandra Aguilera, Elena Domene, Marc Fíguls, Tonet Font, Maite Pérez, Núria Pérez, Francesc Coll
Institució: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L’objectiu de l’estudi és analitzar les estratègies, elements i operadors que, atesa la nova configuració funcional, espacial i ambiental del riu Besòs, poden ser claus per a l’establiment d’un pla d’usos en el marge esquerra del riu Besòs al seu pas pel terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.