Estudi d’impacte del túnel de Vallvidrera i de l’autovia a Terrassa

Any de realizació: 1985 - 1986
Equip: Antoni F. Tulla (dir.)
Institució: Corporació Metropolitana de Barcelona