Estudi sobre el trànsit i seguretat vial a Barcelona, 1992

Any de realizació: 1992 - 1993
Equip: Anna Alabart, Josep M. Aragay i Juli Sabaté (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona