Estudi sobre el trànsit i seguretat vial a Barcelona, 1993

Any de realizació: 1993 - 1994
Equip: Anna Alabart, Josep M. Aragay i Juli Sabaté (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona