Estudi sobre el trànsit i seguretat vial a Barcelona, 1994

Any de realizació: 1994 - 1995
Equip: Anna Alabart, Josep M. Aragay, Juli Sabaté i Elisabeth Torrelles (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona