Estudi sobre el trànsit i seguretat vial a Barcelona, 1995

Any de realizació: 1995 - 1996
Equip: Josep M. Aragay, Juli Sabaté i Elisabeth Torrelles (dirs.)
Institució: Ajuntament de Barcelona