Evolució dels preus de les naus logístiques per comunitats autònomes i de les àrees de Barcelona, Lleida i Tarragona. Actualització 2008

Any de realizació: 2008 - 2009
Equip: Carles Donat (coord.)
Institució: CIMALSA

L’objectiu d’aquest estudi és comparar l’evolució dels preus de les naus logístiques entre diferents comunitats autònomes espanyoles tenint en compte la distància a la capital. Es basa, principalment, en la informació disponible sobre els preus del sòl logístic en diferents estudis i publicacions de les principals consultores privades del sector immobiliari espanyol.

Us podeu descarregar l’estudi en el següent enllaç