Explotació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011, amb perspectiva de gènere

Any de realizació: 2013
Equip: Sergio Porcel, Jorge Cátedra, Marta Rams
Institució: Ajuntament de Barcelona

En aquest estudi es presenta l’explotació estadística de les dades de l’ECVHP segons una perspectiva de gènere. Les dades fan referencia al municipi de Barcelona i a Catalunya i a les edicions de l’enquesta de 2011 i de 2006.