Explotació subprovincial de l’enquesta de la Població Activa 2012

Any de realizació: 2012 - 2013
Equip: Marc Fíguls
Institució: Diputació de Barcelona (Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació)

L’objectiu de l’estudi és l’anàlisi trimestral del mercat de treball a la província de Barcelona per tal de poder oferir nous elements de coneixement i de suport a l’actuació estratègica dels departaments municipals de promoció econòmica i observatoris del mercat de treball de la província.

En el següent enllaç trobareu els informes trimestrals: