Factors de la inseguretat als barris de Barcelona. Evidència empírica i orientacions

Any de realizació: 2020
Equip: Carlos González, Marta Murrià, Cristina Sobrino i Núria Ruiz
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

[Descarregar informe]