Factors estratègics de la megaregió Barcelona-Lió en el context europeu

Any de realizació: 2014
Equip: Joan Marull, Vittorio Galleto, Elena Domene, Francesc Coll
Institució: Ajuntament de Barcelona