Fluxos potencials per a l’ús de la bicicleta en l’àmbit metropolità

Any de realizació: 2020
Equip: Xavier Bach Coma
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Coord.: Maite Pérez

Més informació a la web AMB: https://www.amb.cat/ca/web/mobilitat/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/fluxos-potencials-per-a-l-us-de-la-bicicleta-en-l-ambit-metropolita/9403450/11704?_PublicacioSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_PublicacioSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Fmobilitat%2Factualitat%2Fpublicacions%2Fllistat

[Descarregar informe]