Generació i recollida selectiva de residus municipals a l’àrea metropolitana de Barcelona. Condicionants socioeconòmics i urbanístics

Any de realizació: 2017
Equip: Elena Domene (dir.), Montserrat Bassa, Marta Garcia, Francesc Coll, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El present estudi analitza, a nivell municipal, per als 36 municipis que gestiona l’AMB, la generació de residus municipals i la recollida selectiva de les fraccions bàsiques (inclosa la fracció orgànica de residus municipals) en funció dels factors condicionants, com ara: factors socioeconòmics, socioambientals referents als hàbits de consum (consum d’energia elèctrica, consum d’aigua, quota modal peu i bicicleta i vehicle privat), de model urbà (densitat urbana) i del sistema de gestió de residus (despesa municipal en benestar comunitari).

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.