Gènere i talent estranger en la innovació tecnològica a la metròpoli de Barcelona

Any de realizació: 2019
Equip: Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Fíguls.
Tècnic de suport informàtic: Jordi Llobet.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

El objectiu d’aquest projecte és obtenir una primera quantificació de la contribució a la innovació tecnològica local en funció de les característiques dels inventors. Per una banda, es vol arribar a quantificar la contribució del talent estranger a la capacitat innovadora tecnològica a la metròpoli de Barcelona, mesurat mitjançant la participació d’inventors estrangers en les patents que es registren en aquest àmbit territorial. D’altra banda, es vol identificar com es distribueix el gènere en les activitats de innovació tecnològica registrada mitjançant patents en el territori de la metròpoli de Barcelona. En els dos casos, es vol analitzar aquesta participació per nacionalitat i per gènere en funció dels sectors i camps tecnològics de les invencions, per contrastar si existeix un patró diferencial.

En els següents enllaços us podeu descarregar els informes relatius a aquest projecte: