Global Entrepreneurship Monitor – Catalunya 2018-2019

Any de realizació: 2019
Equip: Carlos Guallarte, Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà, Teresa Obis

Institució: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

132 pàg.
ISBN: 978-84-92940-37-0
DL: B 14474-2019

Descarregar informe executiu

34 pàg.

DL: B 14475-2019

Descarregar resum executiu