Global Entrepreneurship Monitor – Catalunya 2019-2020

Any de realizació: 2020
Equip: Carlos Guallarte, Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà, Teresa Obis

Institució: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

132 pàg.
ISBN: 978-84-92940-42-4
DL: B18149-2020

Descarregar informe executiu

32 pàg.

DL: B18150-2020

Descarregar resum executiu