Global Entrepreneurship Monitor – Catalunya 2020-2021

Any de realizació: 2021
Equip: Carlos Guallarte (director GEM Catalunya), Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà i Teresa Obis

Institució: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

138 pàg.
ISBN: 978-84-92910-46-2

Descarregar informe executiu

44 pàg.
ISBN: 978-84-92910-46-2
DL: B 16829-2021

Descarregar resum executiu