Impacte socioeconòmic de les platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Elena Domene
Vittorio Galletto
Marc Fíguls
Marta Garcia
Xavier Garcia
Jorge Cátedra
Andrea Delgado
Francesc Coll


Institució: AMB

L’estudi l’Impacte socioeconòmic de les platges metropolitanes, elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) per encàrrec de l’AMB, mostra com les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona compleixen una funció social molt important. Ho demostra el fet que reben 10 milions de visites l’any i, a més, generen un important moviment econòmic als municipis on estan ubicades.

[Descarregar informe]