Indicadors d’innovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Vittorio Galletto (Direcció), Rosa Garcia-Hernández, Sandra Aguilera i Marc Fíguls | Tècnic de suport estadístic: Jordi Llobet i Daniel Martínez
Institució: AMB

La regió metropolitana constitueix un territori destacat pel que fa a la innovació tecnològica. En el període 2010-2020, a Barcelona i a l’AMB es van presentar 6.638 i 10.956 sol·licituds de patents, respectivament, que representen el 34,7% i el 57,2% del total de Catalunya (per sobre del respectiu pes en termes de població, del 21% i 43%), i el 9,5% i el 15,7% del total d’Espanya (també, per sobre del pes en termes de població, del 3% i 6%). En aquest document es presenten els principals resultats de l’anàlisi de la recopilació de dades en relació a la innovació tecnològica i no tecnològica al municipi de Barcelona i altres àmbits del seu entorn, dins del marc de referència del conjunt de Catalunya i Espanya.

Descarregueu:

L’informe Indicadors d’innovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona