La Contractació Pública a Catalunya en l’àmbit dels Serveis d’Atenció a les Persones, 2017

Any de realizació: 2018
Equip: Carlos Ángel Ordás
Institució: Confederació d’Empreses del Tercer Sector

Aquest informe té com a objectiu estudiar les característiques destacades de la contractació pública duta a terme per diversos ajuntaments de Catalunya, relativa a les adjudicacions de Serveis d’Atenció a les Persones, principal àmbit d’actuació de les entitats del TSS.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’estudi.