La cooperació intermunicipal a la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Autors/es: Marc Martí-Costa (direcció) i Roger Barres. Àrea de Governança de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institució: AMB

L’estudi explora les característiques de la xarxa de governança a la Regió Metropolitana de Barcelona, a partir dels instruments de cooperació intermunicipal i identifica fins a 115 instruments de cooperació. L’ha elaborat l’IERMB, en el marc del procés del Barcelona Demà impulsat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Descarregueu:

L’informe  La cooperació intermunicipal a la Regió Metropolitana de Barcelona