La governança de l’emergència complexa: la Covid-19. Actuacions, adaptació organitzativa i innovacions de l’Ajuntament de Barcelona

Any de realizació: 2020
Equip: Roger Barres, Marc Martí-Costa i Andreu Termes
Institució: Ajuntament de Barcelona

L’estudi avalua la resposta de l’Ajuntament de Barcelona a la crisi de la Covid-19 entre març i juliol de 2020 en relació a les mesures orientades a la ciutadania i als canvis organitzatius interns per tal de donar una resposta a la crisi àgil i sostinguda en el temps. L’objectiu és fer una reflexió i, alhora, una anàlisi sobre la governança interna davant d’emergències complexes. Emergències com la de la Covid-19 o la climàtica sobrepassen els serveis i plans d’emergència existents i requereixen canvis organitzatius i relacionals profunds en els àmbits de la presa de decisions, la comunicació, el lideratge, la regulació o la capacitat organitzativa. L’estudi posa de manifest aquells aspectes crítics i assenyala alguns canvis que convindria institucionalitzar davant el possible augment d’emergències d’aquest tipus en el futur proper.

[Descarregar informe]