La participació ciutadana digital a la província de Barcelona. Anàlisi de la implementació i ús municipal de les plataformes digitals de participació

Any de realizació: 2021
Equip: Marc Martí-Costa (direcció) i Cecília Isabel Conde López
Institució: Diputació de Barcelona

L’estudi La participació ciutadana digital a la província de Barcelona. Anàlisi de la implementació i ús municipalde les plataformes digitals de participació analitza el procés d’implementació de les plataformes digitals de participació ciutadana a la província de Barcelona i explora els factors que faciliten la implementació territorial i les barreres que limiten el seu potencial. La recerca identifica 127 municipis a la província de Barcelona que ja tenen plataforma de participació, 3 entitats municipals descentralitzades i el Consell Comarcal del Berguedà. L’estudi apunta, a més, que la seva distribució no és homogènia i que aquesta es concentra particularment dins la Regió Metropolitana de Barcelona, i en comarques com ara el Maresme o Vallès Occidental.