La pobresa hídrica i energètica a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2018
Equip: Elena Domene (coord.), Xavier Garcia, Marta Garcia, Francesc Coll, Manel Pons
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal d’aquest estudi és aprofundir en l’impacte de la pobresa hídrica i energètica sobre les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona des d’una perspectiva temporal, i veure quina ha estat l’evolució d’aquesta problemàtica en els darrers anys. A més, es vol donar una visió conjunta de la relació entre la pobresa hídrica i la pobresa energètica, ja que els seus impactes conjuntament poden anar més enllà dels que es donarien de forma independent. Per últim, es pretén detectar aquells àmbits territorials i aquells grups de població que més estan patint aquesta situació i si les polítiques municipals estan responent a les necessitats d’aquests grups socials més vulnerables.

Us podeu descarregar el document en aquest enllaç.